STINA LINDHOLM

Stina Liten.jpg
 

Stina Lindholm har arbetat som skulptör och formgivare genom sitt företag Skulpturfabriken sedan 1995. Hon har en magisterexamen i Skulptur MFA från Konstfackskolan i Stockholm, samt utbildning på Konsthögskolan / Tessinskolan.  

I sitt arbete med form och funktion arbetar hon både experimenterande och utmanande samt kombinerar detta med förmågan att hitta praktiska lösningar. I hennes möbler och vardagsprodukter förs de olika komponenterna form, funktion, teknik och material tillsammans och skapar ett stramt och tidlöst uttryck.

Materialet i sig, dess möjligheter och begränsningar för oftast processen vidare. Vikten av tydlighet och självklarhet är stor, samt materialets inneboende taktila egenskaper. Materialvalet är oftast betong som med sin synbara råhet formas till eleganta former och strukturer där ofta naturen varit inspirationskällan.

Stina Lindholm har fått flera utmärkelser och hennes produkter och former finns representerade över hela Sverige och internationellt.

CV

Stina Lindholm has worked as a sculptor and designer through her company Skulpturfabriken since 1995. She holds a Master's degree in Sculpture MFA from the Konstfackskolan in Stockholm, as well as education at the Art Academy / Tessinskolan.

In her work with form and function she works both experimenting and challenging and combines this with the ability to find practical solutions. In her furniture and everyday products, the various components form, function, technology and materials are brought together and create a tight and timeless expression.

The material itself, its possibilities and limitations continue usually the process. The importance of clarity and obviousness is great, as well as the material's intrinsic tactile properties. The choice of material is usually concrete, which with its visible rawness is formed into elegant shapes and structures where often nature has been the source of inspiration.

Stina Lindholm has received several awards and her products and forms are represented all over Sweden and internationally.

CV