FORMGIVNING

 

FORMGIVNING

Förutom att utveckla produkter för hem och trädgård arbetar Stina Lindholm med utsmyckningar och beställningsarbeten för offentligt- och privat bruk.

Även tillfälliga installationer, skulpturer, rita och forma trädgårdens rum samt utställningar i befintliga miljöer är en del av Stina Lindholms uppdrag.

Stram enkelhet och ett säkert formuttryck har blivit signum för Stina Lindholms formspråk. Spår av inspiration och uppslag från gotländsk natur och kultur, japansk trädgårdskonst och naturen som arkitektur finns i former och materialmöten.

DESIGN

In addition to developing products for home and garden, Stina Lindholm works with decorations and works for public and private use.

Also temporary installations, sculptures, drawing and shaping the garden's rooms and exhibitions in existing environments are part of Stina Lindholm's assignment.

Tight simplicity and a secure expression have become a sign for Stina Lindholm's idiom. Traces of inspiration and ideas from Gotland nature and culture, Japanese garden art and nature as architecture are found in forms and material meetings.