GALLERI VAGNSLIDRET

 

GALLERI VAGNSLIDRET

Galleri Vagnslidret är inrymt I det gamla lidret från början av 1800-talet. Huset fick en omfattande renovering 2014 och är med sitt nya tjärade trätak ett byggnadshistoriskt smycke på gården.

Galleriet som är ca 60 kvm, har vackra stockväggar som fond till utställande produkter och konsthantverk.

Under 4 säsonger har utställande konstnärer och konsthantverkare tagit lokalen i besittning och visat bl.a. keramik, textildesign, foto och formgivning. 

GALLERY VAGNSLIDRET

Gallery Vagnslidret is housed in the old barn from the early 19th century. The house was extensively renovated in 2014 and with its new tarred wooden ceiling, it is a piece of
building history jewelry in the yard.

The gallery, which is about 60 sqm, has beautiful log walls as a foundation for exhibiting products and arts and crafts.

During 4 seasons, exhibiting artists and artisans have taken the premises into possession and have shown, among other things ceramics, textile design, photo and design.