KUBB

 

Kubb är en pall för inomhusbruk. Pallen är tillverkad i armerad betong och med sits av massivt trä.

Kubb is a stool for indoor use. The stool is made of reinforced concrete and the seat of solid wood.

length 320 mm

width 340 mm

height 490 mm

weight of 35 kg