BIG

 

Ett stort fågelbad / pool i betong. Fatet är självdränerande och i botten läggs stenar av valbar färg. Fatet levereras i två dela.

A large bird bath / pool in concrete. The bath is self-draining and in the bottom stones of optional color are added. The bath is delivered in two parts.

length 1200 mm

width 1200 mm

height 120 mm

weight 150 kg