GAMLA FOLKSKOLAN

 

GAMLA FOLKSKOLAN

Gamla Folkskolan, är den gamla skolan i Boge som byggdes 1860. Under lite mer än 100 år fungerade skolan som småskola för alla barn bosatta i Boge socken. Här kunde barn och ungdomskullarna vara mer än 40 stycken som undervisades på samma gång i olika grundläggande ämnen.

I början av 60-talet flyttade barnens undervisning till den nybyggda skolan i Slite. Därefter fungerade skolan som församlingshem för kyrkkaffe och övriga sammankomster.

Idag har de gamla skolbänkarna och stolarna fått ny användning som inredning i korttidsboendet - Gamla Folkskolan. Här kan du se de gamla lärarna sitta på väggen i sina ramar, och med lite fantasi man kan ännu höra skratten och fnissen från glada skolbarn. Gamla Folkskolan används också för kursdeltagare under sommarkurser.

Är du intresserad av att hyra rum i boendet går du in på https://www.airbnb.se/users/57034003/listings eller kontaktar oss på Skulpturfabriken.

THE OLD FOLK SCHOOL

The Old Folk School, is the old school I Boge that was built in 1860. For a little more than 100 years, the school served as school for all children living in the Boge parish. Here, children and younsters, could be more than 40, were taught at the same time in different basic subjects.

At the beginning of the 60's, the children's education moved to the newly built school in Slite. Then the school served as a parish home for church coffee and other gatherings.

Today, the old school benches and chairs have been given new use as interior design in the short-term accommodation of Old Folk School. Here you can see the old teachers sitting on the wall in their frames, and with a little imagination one can still hear the laughter and giggle from happy school children. Old Folk School is also used for course participants during summer courses.

If you are interested in renting a room in the property, please visit https://www.airbnb.se/users/57034003/listing or contact us at the Skulpturfabriken.